Menjador Escolar

Atesa la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i seguint les pautes del Protocol d’actuació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021, i per acomplir amb el Pla de contingència, us pregam que notifiqueu si el vostre fill serà usuari fix del servei de menjador, emplenant la domiciliació bancària que s’adjunta, mitjançant el següent correu electrònic:

menjador@cpcascapiscol.org

El servei de menjador del centre estarà gestionat el curs 2020-21 per

RESTAURANT CAN ARABÍ.

Us recordam que:

  1. El servei de menjador s’inicia el dilluns, dia 14 de setembre.
  2. Per ser usuari fix del servei se n’ha de fer ús, com a mínim, de tres dies setmanals, i que han de ser sempre els mateixos.
  3. El preu del menú és de 5.20 € diaris.

Pel que fa als usuaris eventuals, s’ha de fer el pagament, el preu del menú és de 5.80 €, o a l’escola matinera, en deixar el vostre fill, o a la Secretaria del centre, entre les 09:05 i les 09.30 h, sempre respectant les mesures sanitàries: ús de mascareta, distanciament social i rentat de mans.

Preu del servei el curs 2020-21:

Us recordam que les portes s’obriran a les 15.25 hores per recollir als usuaris del menjador escolar.